VOZ proletaria 1602

Slide02

Un presidente de facto
VP 1601: a modo de editorial